PRIJAVITE SE

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRERAĐENOG ILI SVJEŽEG EKOPROIZVODA ZA PROJEKT „ZELENA MEDALJA“ ZA 2023. GODINU

Moguće je prijaviti više proizvoda na natječaj, ali za svaki proizvod je potrebno ispuniti zaseban obrazac.

PROIZVOD KOJI PRIJAVLJUJETE

VRSTA PROIZVODA

NALAZI LI SE PROIZVOD KOJI PRIJAVLJUJETE VEĆ U ASORTIMANU KAUFLANDA?

POPUNITE SLJEDEĆA POLJA VEZANA UZ VAŠ BIO PROZVOD

OSTALE NAPOMENE